ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ วันโรคกระดูกพรุน

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องตรวจผู้ป่วยนอกกระดูกและข้อ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์