โครงการ จิบน้ำชา พาทำ KM “การจัดการขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิล” รุ่นที่ ๓

คณะกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดโครงการ จิบน้ำชา พาทำ KM “การจัดการขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิล” รุ่นที่ ๓ โดยมี นายแพทย์ฐิติณัฐ ดิลกหัตถการ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนการแพทย์ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุม ๕B ชั้น ๕ อาคารศูนย์การแพทย์ฯ มศว องครักษ์ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐
Cr.ภาพ/เนื้อข่าว งานผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์