โครงการบริการวิชาการ เรื่อง “ให้ความรู้และคัดกรองเบื้องต้นโรคต้อหิน” โดยวิทยากร จากภาควิชาจักษุวิทยา

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “ให้ความรู้และคัดกรองเบื้องต้นโรคต้อหิน” โดยวิทยากร จากภาควิชาจักษุวิทยา ณ ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์ฯ มศว องครักษ์ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐
Cr.ภาพ/เนื้อข่าว งานผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์