18th HA National Forum

18th HA National Forum

ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว พร้อมด้วย พญ.รัชพร ทวีรุจจนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล และบุคลากรศูนย์การแพทย์ฯ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑๘ HA National Forum ในหัวข้อ“Inner Power,Together We Can” พร้อมทั้งชมนิทรรศการผลงานคุณภาพของโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ชั้น ๒ IMPACT Forum ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐
Cr.ภาพ/เนื้อข่าว งานผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์