โครงการบริการวิชาการ เรื่อง “ให้ความรู้และคัดกรองโรคจอประสาทตาเสื่อม ในผู้สูงอายุ”

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “ให้ความรู้และคัดกรองโรคจอประสาทตาเสื่อม ในผู้สูงอายุ” โดยวิทยากร จากภาควิชาจักษุวิทยา ณ ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์ฯ มศว องครักษ์ วันที่ 16 มีนาคม 2560
Cr.ภาพ/เนื้อข่าว งานผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์