บรรยากาศการตรวจร่างกายรับนิสิตใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มศว

บรรยากาศการตรวจร่างกายรับนิสิตใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มศว ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 19 มีนาคม 2560
Cr.ภาพ/เนื้อข่าว งานผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์