ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตแพทย์ และบุคลากร ฯ ร่วมโครงการทำดีถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 โดยการสวดมนต์ และนั่งสมาธิ

รศ.พญ.วันเพ็ญ ธุรกิตต์วัณณการ หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตแพทย์ และบุคลากร ฯ ร่วมโครงการทำดีถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 โดยการสวดมนต์ และนั่งสมาธิ (กิจกรรมนี้จะมีทุกวันพฤหัสบดี เวลา 12.30 – 13.00 น.) ณ ห้องประชุม 5A ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ มศว องครักษ์ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 (Cr. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์)