ประชุมคณะกรรมการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ครั้งที่ 1/2560

ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว เป็นประธานประชุมคณะกรรมการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ครั้งที่ 1/2560 โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 5A ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ มศว องครักษ์ วันที่ 20 มีนาคม 2560
Cr.ภาพ/เนื้อข่าว งานผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์