แพทย์หญิงรัชพร ทวีรุจจนะ รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ ฝ่ายประกันคุณภาพ ประชุมอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงทางคลินิก ครั้งที่1/ 2560

แพทย์หญิงรัชพร ทวีรุจจนะ รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ ฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นประธานประชุมอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงทางคลินิก ครั้งที่1/ 2560 ณ ห้องประชุม 5A ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ มศว องครักษ์ วันที่ 20 มีนาคม 2560
Cr.ภาพ/เนื้อข่าว งานผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์