ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ มศว จัดพิธีรดน้ำดำหัว ขอพรคณาจารย์อาวุโส

ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ มศว จัดพิธีรดน้ำดำหัว ขอพรคณาจารย์อาวุโส ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560 เนื่องในวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ที่มีมาแต่โบราณ และสร้างวัฒนธรรมอันดีงามขององค์กร ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ณ ห้องเรียนภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา ชั้น 8 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ มศว องครักษ์ วันที่ 3 เมษายน 2560
Cr.ภาพ/เนื้อข่าว งานผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์