สืบสานวัฒนธรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมตักบาตรอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย “ สืบสานวัฒนธรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ” และชมนิทรรศการพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ มศว องครักษ์ วันที่ 5 เมษายน 2560
Cr.ภาพ/เนื้อข่าว งานผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์