พิธีรดน้ำดำหัวขอพร คณะผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์

องค์กรแพทย์ ศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพร คณะผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ โดยมี ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว คณาจารย์ แพทย์ แพทย์ใช้ทุน และบุคลากร ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพร เพื่อสืบสานประเพณีของไทยที่มีมาแต่โบราณ พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมอันดีงามให้กับองค์กร ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ณ ห้ององค์กรแพทย์ ชั้น 6 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ มศว องครักษ์ วันที่ 5 เมษายน 2560
Cr.ภาพ/เนื้อข่าว งานผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์