วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2560 “SWU Smart Don’ t Smoke

ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา องครักษ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการ วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2560 “SWU Smart Don’ t Smoke ” “บุหรี่ภัยคุกคามต่อการพัฒนา” และร่วมพิธีอุปสมบท ”เลิกบุหรี่ สร้างเสริมสุขภาพดี เป็นราชพลี ถวายองค์ราชัน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยมี ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หน่วยงานราชการ ดาราศิลปินนักร้อง แคทอาทิติยา โกลด์มาสเตอร์มีเดีย ประชาชนทั่วไปและนักเรียนจากโรงเรียนใกล้เคียง เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ลานราชพฤกษ์ ศูนย์การแพทย์ฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560