ผลการสอบข้อเขียนตำแหน่งนายช่างอุปกรณ์การแพทย์ และผู้ปฏิบัติงานบริหาร(งานทรัพยากรมนุษย์)

ตรวจสอบผล

นายช่างอุปกรณ์การแพทย์

download (1)

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(งานทรัพยากรมนุษย์)

download (1)