ประชุมคณะกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

แพทย์หญิงรัชพร ทวีรุจจนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ณ ห้องประชุม 5A ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 27 กันยายน 2560