ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ณ ห้องประชุม 5A ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ มศว องครักษ์ วันที่ 28 กันยายน 2560