โครงการประชุมและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมศูนย์การแพทย์ฯ โดยวิทยากร อาจารย์สุวัฒน์ ดำนิล หัวหน้างานอาชีวอนามัย คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมศูนย์การแพทย์ฯ โดยวิทยากร อาจารย์สุวัฒน์ ดำนิล หัวหน้างานอาชีวอนามัย คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มาร่วมทบทวนและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมศูนย์การแพทย์ฯในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 5A ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ มศว องครักษ์ วันที่ 3 ตุลาคม 2560