ประชุมหัวหน้าหน่วยงานศูนย์การแพทย์ฯ ครั้งที่ 10/2560

ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ เป็นประธานประชุมหัวหน้าหน่วยงานศูนย์การแพทย์ฯ ครั้งที่ 10/2560 โดยมี ผู้บริหาร หัวหน้างาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 5A ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ มศว องครักษ์ วันที่ 9 ตุลาคม 2560