ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ตำแหน่ง

ตำแหน่งและอัตราค่าจ้าง

1.1 ตำแหน่งนักระบาดวิทยา                            จำนวน 1 อัตรา

เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-5586

อัตราค่าจ้าง  22,400   บาท/เดือน

1.2 ตำแหน่งนักวิจัย                                       จำนวน 1 อัตรา  

เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-5581

อัตราค่าจ้าง   17,200   บาท/เดือน

1.3 ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ฝ่ายวิจัย)          จำนวน 1 อัตรา

เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-5587

อัตราค่าจ้าง   13,670   บาท/เดือน

 

ดูรายละเอียด

click-978023_960_720