การนำเสนอผลงานคุณภาพและร่วมชมนิทรรศการผลงานคุณภาพ “เส้นทางคุณภาพสู่ความปลอดภัยสำหรับทุกท่าน The Journey Quality to Safety For All”

การนำเสนอผลงานคุณภาพและร่วมชมนิทรรศการผลงานคุณภาพ “เส้นทางคุณภาพสู่ความปลอดภัยสำหรับทุกท่าน The Journey Quality to Safety For All” โดยมีผู้บริหาร บุคลากร ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 5B ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ มศว องครักษ์ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560