แพทย์หญิงวรัทพร สิทธิจรูญ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “SWU OPEN HOUSE 2017 – เปิดบ้านศรีนครินทรวิโรฒ 2560 “

แพทย์หญิงวรัทพร สิทธิจรูญ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “SWU OPEN HOUSE 2017 – เปิดบ้านศรีนครินทรวิโรฒ 2560 ” ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มศว องครักษ์ เมื่อวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2560
Cr.เพจ PRSWU