ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว เป็นประธานเปิดงาน “วันเบาหวานโลก”

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว เป็นประธานเปิดงาน “วันเบาหวานโลก” ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมประกวดอาหารเพื่อผู้ป่วยเบาหวาน บูธให้ความรู้ต่างๆ และบริการทางการแพทย์ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้ เป็นจำนวนมาก ณ ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560