ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

 

นางสาวขนิษฐา อุทิศ

                 สำรอง

นางสาวณัฐธิดา ผิวจันทร์

 

ดูประกาศและรายละเอียดการรายงานตัวเพื่อเตรียมบรรจุจ้าง

click-978023_960_720