ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล

                 อันดับที่ 1. นายภิรมย์ ทองสิบวงษ์

                 อันดับที่ 2. นางสาวอัมพร นางาม

                 สำรอง

                 นางสาวนภัสสร สวัสเอื้อ

 

 

 

ดูรายละเอียด  click-978023_960_720