ต้อนรับทีมศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ เป็นประธานกล่าวต้อนรับทีมศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลัย มศว ปลอดบุหรี่ เข้าร่วมต้อนรับและลงพื้นที่เยี่ยมชมการบริการเลิกบุหรี่ของคลินิกฟ้าใส ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม 5A ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 9 มกราคม 2561