จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ งานแพทยศาสตรศึกษา ชั้น 4 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 9 มกราคม 2561