รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

(หน่วยห้องปฏิบัติการด้านเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์) 

เลขประจำตำแหน่ง  (2)  7 – 3020