อาการของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์

ที่มา : คู่มือรู้ทันโรคและภัยสุขภาพสำหรับประชาชน โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

อาการของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ thaihealth

แฟ้มภาพ

ในประเทศไทยมีสุนัขเป็นตัวนำโรคหลักร้อยละ 95 ของผู้เสียชีวิตมีสาเหตุมาจากสุนัข รองลงมาเป็นแมว สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเป็นโรคนี้ได้ สุนัขที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะขับเชื้อออกมากับน้ำลายก่อนที่สุนัขจะมีอาการของโรค 1-7 วัน และขณะมีอาการจนกระทั่งสุนัขตาย ระยะเวลาตั้งแต่ไวรัสถูกขับออกมากับน้ำลายจนถึงสุนัขตายรวมแล้วจะไม่เกิน 10 วัน

อาการของโรคในสุนัขและแมวมี 2 แบบ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ

  1. ระยะแรกสุนัข/แมว จะมีนิสัยเปลี่ยนไปจากเดิม
  2. ระยะที่ 2 เป็นระยะตื่นเต้น จะมีอาการกระวนกระวาย ตื่นเต้น ดุร้าย ไล่กัดคนและสัตว์อื่นที่ขวางหน้า แม้กระทั่งกรงหรือโซ่ที่ล่ามไว้ กลืนอาหารและน้ำผิดไป ลักษณะการเคี้ยวอาหารผิดปกติ
  3. ระยะอัมพาต จะมีน้ำลายไหล ขากรรไกรห้อย บางตัวทำท่าเหมือนมีอะไรติดคอ เสียงเห่าหอนผิดไป เป็นอัมพาต ล้มลงและตายในที่สุด

ระยะเวลาแสดงอาการไม่เกิน 10 วัน สุนัขบ้าแบบดุร้ายจะแสดงอาการระยะที่ 2 ยาวนาน สุนัขบ้าแบบซึมจะแสดงอาการระยะที่ 2 สั้นทำให้สังเกตยาก ต้องระวังและนึกถึงโรคนี้ในกรณีสุนัขที่แสดงอาการโรคพิษสุนัขบ้าแบบซึมไว้ด้วย