ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ 5ส คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561

ผศ.นพ.วิชิต วิริยะโรจน์ รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ ฝ่ายสนับสนุนการแพทย์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ 5ส คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 2A ชั้น 2 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561