ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ เป็นประธานการเปิดโครงการพัฒนาบันทึกทางการพยาบาลในรูปแบบ Focus Charting รุ่นที่ 1