ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ เป็นประธานการเปิดโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรใหม่เข้าปฏิบัติงาน

ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ เป็นประธานการเปิดโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรใหม่เข้าปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 4 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 2 กรกฎาคม 2561