ทีมเยี่ยมสำรวจภายใน (Internal survey) นำทีมโดย แพทย์หญิงรัชพร ทวีรุจจนะ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

ทีมเยี่ยมสำรวจภายใน (Internal survey) นำทีมโดย แพทย์หญิงรัชพร ทวีรุจจนะ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ได้ลงพื้นที่เยี่ยมสำรวจหอผู้ป่วยวิกฤตเด็กโต (PICU) ,หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 13/2 และแผนกผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม ประจำปี 2561 เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ณ อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 2 กรกฎาคม 2561