ทีมเยี่ยมสำรวจภายใน (Internal survey) นำทีมโดย ผศ.นพ.วิฑูรย์ อึ้งไพบูลย์

ทีมเยี่ยมสำรวจภายใน (Internal survey) นำทีมโดย ผศ.นพ.วิฑูรย์ อึ้งไพบูลย์ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมสำรวจงานหอผู้ป่วยพิเศษ 11/1 ,ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพนิสิตและบุคลากร และคลินิกผิวหนัง มศว องครักษ์ ประจำปี 2561 เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ณ อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 2 กรกฎาคม 2561