ภาควิชาวิสัญญีวิทยา เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุนเพื่อการสอบวุฒิบัตรสาขาวิสัญญีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุนเพื่อการสอบวุฒิบัตรสาขาวิสัญญีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562

จำนวน 2 ตำแหน่ง

ติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชั้น 4 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

62 หมู่ 7 ถ.รังสิต – นครนายก อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

โทร. 037-395085 ต่อ 10438
ได้ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31  สิงหาคม  2561

ติดต่อสอบถาม

คุณสุกัญญา พงษ์มาลา E-mail: ougust.6@gmail.com

โทร. 037 395085 ต่อ 10436, 10438

ใบสมัคร ใบสมัคร คลิกที่นี่