ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีตักบาตรอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ และถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคล โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ ณ ลานราชพฤกษ์ด้านหน้า และ ห้องประชุม 5B ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 20 มกราคม 2560
Cr.ภาพ/เนื้อข่าว งานผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์