การรับสมัครทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ปีการศึกษา 2561

ตารางดำเนินการ

กำหนดการสอบสัมภาษณ์จะดำเนินการแจ้งภายในสัปดาห์ที่ 3  ของเดือนพฤศจิกายน 2561

 

ส่งเอกสารได้ที่

งานทรัพยากรมนุษย์  ศูนย์การแพทย์ฯ  62 ม. 7 

ถนนรังสิต-นครนายก

อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก  26120

 

ใบสมัคร