ผลการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งพยาบาลวิสัญญี

 

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม(ผู้ช่วยเภสัชกร)