โครงการรู้ทันภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรมประสาท Update in neurosurgical emergency

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว เป็นประธานเปิดโครงการรู้ทันภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรมประสาท Update in neurosurgical emergency ณ ห้องประชุม conventionชั้น 3 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 20 มกราคม 2560
Cr.ภาพ/เนื้อข่าว งานผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์