รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง(ช่างอิเล็กทรอนิกส์)

ตรวจสอบรายละเอียด  

9-2562 ผู้ปฏิบัติงานช่าง(อิเล็ค)