รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์

สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขา อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต ( วว.อายุรศาสตร์โรคไต ) ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 1 ตำแหน่ง
โดยขอเรียนเชิญอายุรแพทย์ หรือแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ทั่วไป ที่สนใจติดต่อที่ ภาควิชาอายุรศาสตร์ โทร 037-395085 ต่อ 10729 E-Mail : Pattama55@hotmail.com
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็ฯต้นไป จนถึง 15 สิงหาคน 2562 และสัมภาษณ์ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 โดมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้
ดาวน์โหลดเอกสาร