ร่วมต้อนรับ Dr.Vincent Wilson, Associate Professor, Dr.Susan Anderson และ Dr.Yvonne Mbaki อาจารย์จากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม

ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ Dr.Vincent Wilson, Associate Professor, Dr.Susan Anderson และ Dr.Yvonne Mbaki อาจารย์จากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักรที่เดินทางมาเยี่ยมชมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เพื่อพบปะหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างอาจารย์และนิสิตแพทย์โครงการร่วมฯ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรฯต่อไป ณ ห้องประชุม 5A ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 20 มกราคม 2560
Cr.ภาพ/เนื้อข่าว งานผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์