งานสำนักงานอำนวยการ ศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว

ขอเขิญเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ Convention Room ชั้น 3 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์