รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สอบข้อเขียน)

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง(ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์)

 

ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล

ตำแหน่งพนักงานบริการ(พนักงานประจำห้องผู้ป่วย)

ผู้ปฏิบัติงานช่าง

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป