รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  จำนวน  3  อัตรา

 

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง  จำนวน 1 อัตรา