รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพยาบาล (ประจำงานควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล)