รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล

 

 

กำหนดการสอบ

วันพุธที่  22  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 08.30  น  

ณ ห้อง Convention  ชั้น 3  อาคารคณะแพทยศาสตร์  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก

หมายเหตุ ให้ผู้เข้าสอบเตรียมปากกา  อุปกรณ์ลบคำผิด  ดินสอ 2B  พร้อมยางลบดินสอเพื่อใช้ในการสอบ