รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานประจำห้องผู้ป่วย)