รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล (OR)