รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (สำนักงานอำนวยการ)

 

ไม่มีผู้สอบผ่านข้อเขียน