ผลการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (งานคลัง)

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (งานคลัง)